Vi söker fler byggnadsingenjörer/konstruktörer, skicka en kortare text om dig själv samt CV till info@consulting-byggteknik.se