Biologiska Museet

Biologiska museét, Uppsala. Om- och tillbyggnad