Konsulterande Ingenjörer i Byggteknik.
Företaget grundades 1984. Consulting AB är ett specialiserat konstruktionskontor med beställare från både privat och offentlig sektor.

Uppdragen inom byggnadskonstruktion är inom processindustri, kraftproduktion, kommunala vatten- och avloppsreningsverk samt förskolor och bostäder.

Här ligger kontoret: